KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Felsefe Bölümü

Detay

Genel Tanıtım 

Felsefe Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerden biridir. Yüksek Öğretimin genel amaçları doğrultusunda, düşünce hayatımıza katkılarda bulunacak, felsefi ve bilimsel anlayışa sahip, araştırma yeteneğiyle ön plana çıkan elemanlar yetiştirmek üzere Ocak 2016’da kurulmuştur. Sivas’ta Çevre, Kültür ve Sanat Evinde felsefe söyleşileri yapan, aynı faaliyeti 2012 yılından itibaren Kahramanmaraş’a taşıyan, burada felsefi çabayı sadece felsefi söyleşilerle sınırlı bırakmayıp daha geniş kesimlere taşımak amacıyla 2013-2015 yılları arasında Kahramanmaraş Aksu TV’de her 15 günde bir olmak üzere “Felsefe Akşamları” adıyla 60 küsur Programda üniversitemizin ve kentimizin yetkin akademisyen ve aydın kişileriyle otuz konu başlığı altında felsefi etkinliğe imza atmış olan Dr. Ögr. Üyesi Necati Demir, KSU Felsefe Bölümünün kurucusudur. KSU Felsefe bölümünde, Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bölüm başkanı ve Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olan Dr. Öğr. Üyesi Necati Demir, AUDTCF Felsefe Bölümü mezunu olup Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamlamıştır. Mantık Anabilim Dalı Başkanı olan Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Aydın, ODTÜ Felsefe Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamıştır. Sistematik Felsefe Anabilim Dalı Başkanı olan Dr. Ögr. Üyesi Mehmet Akkurt, Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu olup, Yüksek Lisans ve Doktorasını Hacettepe Felsefe Bölümünde tamamlamıştır. Bölümümüz öğretim üyelerinin temel ilgi alanları metafizik, epistemoloji, felsefe tarihi, mantık ve matematik felsefesi ile insan felsefesi, siyaset felsefesi, dil felsefesi, bilim tarihi ve felsefesi, ahlak, antik ve modern çağ felsefe tarihleridir. Sistematik okuma, yazma ve düşünmeyi geliştirme, mantık eğitimini önceleyerek öğrencilerini mantık disiplini alanında uzmanlaştırmak KSU felsefe bölümünün daimî hedefidir. Bu eğitim anlayışı doğrultusunda, mantık, sistematik felsefe ve felsefe tarihi gibi alanları kapsayan temel ve zorunlu felsefe dersleri yanı sıra, öğrencilere ilgilerini çeken felsefe dallarında yoğunlaşma fırsatı tanıyan seçmeli felsefe dersleri sunulmaktadır. Lisans öğrencilerimize, toplam 16 kredi/saatlik Sosyoloji ve Psikoloji dersleri de okutulmaktadır. Ayrıca bölümümüzde öğrenim görecek olan öğrencilerimizin felsefi faaliyette yetkin olabilmelerini sağlamak; insanı, olguları, olayları felsefe yoluyla bilme, kendilerinin belirlediği değerlerle eylemde bulunma, gerek Türkçe gerekse yabancı dilde felsefe çalışmalarına özgün katkıda bulunabilme olanağını kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerin özgün metinlere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla Lisans Programı’nda dört dönem Eski Yunanca ve Latince dil eğitimi dersleri de yer almaktadır. Lisans derslerinin tanımları, zorunlu-seçmeli derslerin dağılımı ve benzeri konularda daha geniş bilgi Lisans Programı sayfamızda bulunabilir.

...
Detay

Bölüm Başkanının Mesajı 

Hazzı, düşünce aşkının peşinde koşmakta arayan, düşünsel hazzı tatmak isteyen felsefe aşığı değerli gençler! Bölümümüz, varlığı ve hayatı rasyonel zeminde sorgulayan ve anlamlandırmaya çalışan, düşünsel faaliyeti işlevsel hale getirmek, “düşüncede rakip eylemde refik (dost) olmak” isteyen geçlerin beğeni ile tercih edecekleri bir bölümdür. Felsefi çabanın yaygınlaşıp düşünce kulvarının açılmasıyla felsefi bilincin ülkemizde de yeşereceği umudundayız. Felsefe öğretimine bölümümüzde başlayarak, tarihin miras bıraktığı felsefi kültürle yalnızca temas kurmakla yetinmeyip dört yıllık lisans öğretimi sürecinde özümseyerek türeteceğiniz felsefi düşünceleri siz de gelecek kuşaklara aktarabileceksiniz. Nasıl ki 2500 yıllık Grek felsefi birikimi bize kadar geldiyse, ülkemizde yapılan ve yapılmakta olan felsefi çabaların ürünleri, yıllar belki de asırlar sonra insanların zihinlerini doyuracak yazılı metinlere, eserlere dönüşecektir. İnsan varlığının ölümlülüğüne meydan okuyan, bizi ve fikirlerimizi ölümsüzleştirecek olan şey, ortaya koyacağımız eserlerdir. Bugünkü fikirlerimizin temelinde asırlar öncesinde yaşamış düşünürlerin fikirlerinin yattığını hatırda tutmamız gerekir. Bu doğrultuda kendi kültür dünyamızı da dikkate alarak, evrensel felsefi mirası sizlere aktarmayı; sizleri kendi gelişimlerinizle ve yönelimlerinizle tanıştırmayı hedeflemekteyiz. Değerli gençler! Ne okuduğumuzdan önce niçin okumak gerektiği sorusunun cevabını bulduktan sonra öğrenim hayatına başlamak gerekiyor. Alanında yetkin ve yetişmiş bir düşün insanı olmak istiyorsanız, her dönem yeşil ve canlı olan bir kampüste felsefe yapmayı düşlüyorsanız, sizleri bekliyoruz. Bölümümüzden başarıyla mezun olanlar, üniversitelerde akademik çalışma yapabilecekleri gibi, “Eğitim Sertifikası”nı tamamlamış olmak koşuluyla liselerde Felsefe Grubu öğretmenliği yapabilmekte, Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, çeşitli basın-yayın kuruluşlarında, kamu kurumları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, halkla ilişkiler, plânlama-değerlendirme ile ilgili birimlerinde çalışma olanağı bulmaktadırlar.

...
Detay

Misyon ve Vizyon  

Misyon; Örgün öğretimin en üst kurumu olarak kabul edilen üniversiteler, sadece bir kentin ya da bir bölgenin değil neredeyse tüm dünyanın alt-yapısından tutun tüm üstyapı kurumlarının kurucu ve işlevsel bilgi üretiminin yapıldığı yerlerdir. Üniversiteler, bu kurumlarda ürettiği ya da türettiği görüş, öneri ve yöntemlerle ihtilafların çözümüne katkı sunacak olan bilgi ve tekniklerin üretildiği kurumlardır. Bir bütün olarak dünyanın tüm öğelerinin sürekli bir devinim halinde olduğu, farklılaşmakta olduğu bilinen bir gerçektir ve söz konusu olan bu devinim pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Devinimsel alanlarda mevcudu korumak geriye gidişin bir ifadesidir, bundan dolayı üniversitelerin ve akademisyenlerin değişim ilkesi korunmak koşuluyla değişimden, devinimden yana tavır almaları, yeniliğe ve farklı çözüm yollarına başvurmaları gerekir. KSU Felsefe Bölümü böyle bir ortam sunmayı amaçlamaktadır.KSU Felsefe Bölümü, öğrencilerin felsefi olgunluk göstererek farklı görüşlere saygı duymayı öğrendikleri, kişisel görüşlerini ve çözümleme yeteneklerini geliştirdikleri, günümüz dünyasının oluşumunda etkili olan tüm düşünce ve değerlendirme biçimlerini ele alıp yeniden yorumladıkları, yeni düşünce ve değerlendirme biçimlerini herhangi bir ön yargıya kapılmaksızın özgürce araştırdıkları, bireysel ve toplumsal sorunları derinlikli bir biçimde ele aldıkları ve bu sorunları ontolojik, epistemolojik ve etik düzlemlerde tartışabilecek yeterliliği kazandıkları, doğru düşünme, tartışma ortamlarında sağlam savlar geliştirebilme ve savlarını savunabilme becerileri edindikleri, yaşam boyu devam edecek bir öğrenme alışkanlığı kazandıkları bir ortam olmayı amaçlamaktadır. Öte yandan, içinde bulunduğumuz dünyanın maddi ve manevi atmosferini derinden etkileyen en son biyolojik, teknolojik ve tıbbi gelişmeleri göz önünde tutarak disiplinler arası çalışmalar eşliğinde entelektüel etkinliği “değerler” alanı üzerine odaklayan eğitim ve öğretim modeliyle öğrencileri yalnızca teorik bilgiyle donatmayı değil, felsefenin pratik hayatı yönlendirici gücünden yararlanmalarını da sağlamayı amaçlar. Bunun dışında felsefe bölümü, eleştirel düşüncenin güçlendirilmesi, kültürel ve manevi mirasın akıl ve vicdan temelinde korunması, sağlıklı ve saydam (berrak) düşüncenin temellerinin atılması gibi farkı noktalardaki öneminden ötürü mantık eğitimini önceleyerek öğrencilerini mantık disiplini alanında uzmanlaştırmayı hedefler. Vizyon;KSU Felsefe Bölümü, mevcut bilimsel ve felsefi yöntemleri benimseyen, eleştirel düşünce anlayışını ön planda tutan, günümüz dünyasının demokrasi ve özgür birey anlayışını benimsemiş, bilimin her zaman doğruları ve gerçekleri ortaya koyar yargısının bizi bir başka açıdan skolastik tutuma sevk ettiğini, salt övünme gerilemenin, salt eleştirinin de ilerlemenin başlangıcı olduğunu düşünen, ait olduğu kültüre ve kendi değerlerine karşı sorumluluk bilincine sahip olan ve bu doğrultuda yerli ve milli değerleri ön planda tutan, küresel değerleri benimseyen akademik kadrosuyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin eğitim programlarına katkıda bulunacak, kişisel ve toplumsal hayata yön vermede, çeşitli bilgi alanlarında araştırma yapmada felsefi bilgiye olan ihtiyacın bilincine varılmasını sağlayacak, ülkelerin gelişmesine katkıda bulunan bir bilgi dalı olan felsefeyi hayatın içine dahil ederek ülkemizde de etkili bir duruma getirecek, ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde sorumluluk alacak,  disiplinler-arası çalışmalara katkı sunacak, ulusal ve uluslar arası felsefi çalışmalarla akademik dünyada Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ni temsil edecek ve bölge insanının düşünsel gelişimine katkıda bulunacaktır. KSÜ Felsefe Bölümü, yabancı diller konusunda donanımlı öğretim üyeleri, öğrencilerin farklı yabancı dilleri öğrenmelerine imkan tanıyan çok yönlü seçmeli yabancı dil dersleri sayesinde ulusal ve uluslararası standartlarda gittikçe göze çarpan, çeviri faaliyetleri ve yabancı dillerde yayın konusunda etkili, yerel ve ulusal sınırların ötesine uzanan bir bölüm olarak evrensel, milli, manevi ve kültürel değerlerin geliştirilmesinde ayrıcalıklı pay sahibi olmaya, uzun vadede Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin genel teknoloji, bilim ve strateji politikalarına arka plan desteği sağlamaya adaydır.

...
Tümü

Etkinlikler

Etkinlik Tavimi